Mistrzostwa Polski Juniorów – Lublin, 25-26 czerwca 2011r.

W dniach 25- 26 czerwca 2011 w Lublinie odbędą się Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w konkurencji na czas i w prowadzeniu. Ponizej znajdziecie wszystkie niezbęde info na temat zawodów. 

 

 

1. Organizacja:

Polski Związek Alpinizmu

Okręgowy Związek Wspinaczki Sportowej,

UKS Skarpa Lublin,

Lubelskie Centrum Wspinaczkowe „Ścianka”

Osoba odpowiedzialna: Michał Kawecki (510 43 91 44, michal@scianka.com.pl).

 

2. Partnerzy i sponsorzy

Patronat medialny: climb.pl i „Góry”.

Sponsorzy: Lemonex, Milo

 

3. Uczestnictwo

W zawodach Mistrzostw Polski mogą uczestniczyć juniorzy i juniorzy młodsi posiadający aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.
Formularz można wysyłać pocztą tradycyjną do biura PZA lub przekazać delegatowi PZA podczas rejestracji na zawody.

Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom ubezpieczenie NW.

 

4. Rejestracja

Zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego
Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA.

 

5. Termin przyjmowania zgłoszeń

Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do 23. 06. 2011.

 

6. Nagrody i świadczenia organizatorów

Pierwsze miejsca: puchary,
miejsca 1–3: dyplomy, medale.

 

7. Opłata startowa

Opłata startowa 20 zł.; w przypadku braku zgłoszenia przez Internet opłata startowa 40 złotych płatne w biurze zawodów

 

8. Miejsce

Lubelskie Centrum Wspinaczkowe „Ścianka”
Centrum Sportowo-Rekreacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Głęboka 31

 

9. Harmonogram (wstępny)

Sobota 25.06.2011 r.

13.00- 14.00 zapisy i weryfikacja (w konkurencji prowadzenie i na czas)

14.30 ogłoszenie list startowych w konkurencji prowadzenie

15.00 pokaz dróg eliminacyjnych w prowadzeniu

15.15 eliminacje na pierwszej drodze (flash) w konkurencji prowadzenie

ok. 18.00 eliminacje na drugiej drodze (flash) w konkurencji prowadzenie

Niedziela 26.06.2011 r.

9.30 otwarcie strefy izolacji dla finalistów w konkurencji prowadzenie

10.30 zamknięcie strefy izolacji dla zawodników w konkurencji prowadzenie

11.00 finały w konkurencji prowadzenie

ok. 13.30 pokaz dróg w konkurencji na czas

14.00 eliminacje i finały w konkurencji na czas (flash)

ok. 16.30 zakończenie zawodów i dekoracje w konkurencji prowadzenie i na czas

Dokładny harmonogram zawodów zostanie ogłoszony w dniu zawodów.

 

10. Dojazd


 

11. Noclegi i informacja turystyczna

www.lublin.pl, www.lsi.lublin.pl

Comment

You need to be a member of Poland to add comments!

Welcome to the world of CLIMBERS

How to participate in this site at a 9b level

The really first ever film with Adam Ondra: http://www.youtube.com/playlist?p=PL80AA5B5B12EB7BFD

Blog Posts

Sell on 9b your climbing topos to other world climbers !

Posted by 9b on March 1, 2013 at 4:00pm 0 Comments

27cragsclimbervoice8a and many others are amazing sites, but sometimes, expecially if you worked a lot to envision, bolt, clean routes or boulders, you want to monetize a little your efforts.

9b can help you in this aim.

 

As you can see here, in 9b there are many " topo groups ".

 

You can add a discussion in every "topo group".

In your discussion you can edit and publish your own climbing topoguide, as a "paywall", a "destination page", requiring climbers their payment by credit card or paypal to access and read, even on SMARTPHONES (iphones, android phones, ...)

 

After having paid, climbers can see, save and print your climbing topoguide.

 

In this discussion you can add:

 

1) PHOTOS regarding one specific SECTOR (of routes or bouldering, dws lines)

 

a) "PHOTO topo":

It's very easy to edit a photo topo:

- upload a photo of a rock in a topo group discussion

- drawn the lines

- write names and grades (an example…

Continue

Photos

  • Add Photos
  • View All

© 2020   Created by 9b.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service